Vrijthof Makelaars

Financiering

VRIJTHOF MAKELAARS

Vastgoed en Financiering; twee handen op één buik.

De financiële markten zijn in ontwikkeling. Banken hebben een gat laten ontstaan in de financiering van zakelijk vastgoed.

Bij beleggers en eindgebruikers is een behoefte aan financieringen met een looptijd van 3-7 jaar, terwijl spaarders op hun beurt op zoek zijn naar vastrentende oplossingen voor hun spaargeld.

Vrijthof Makelaars brengt de vastgoedeigenaren en de financiers bij elkaar.

Wij doen niet aan constructies en werken uitsluitend met Nederlandse partijen, of zéér gerenommeerde buitenlandse partijen. De rentes variëren, afhankelijk van het risicoprofiel tussen de 2,2% en de 3,4%. De financier kan zelf kiezen welke LTV hij aanvaardbaar vindt. de looptijd stellen de eigenaar en de financier in onderling overleg vast.

De financier verkrijgt in de regel een eerste recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Indien nodig kan worden gezocht naar andere vormen van zekerheid, maar dat is niet het uitgangspunt. De betaling en de vestiging van het hypotheekrecht loopt via de notaris.

Wij werken samen met partijen die een risicoprofiel kunnen opstellen van de vastgoedeigenaar. Daarnaast kan het zijn dat bij financiële transacties die onder de Wwft vallen onderzoek moet worden gedaan naar de herkomst van het geld dat daarbij wordt gebruikt. Deze onderzoeken worden discreet en door gerenommeerde partijen uitgevoerd.

Interesse? Neem contact met ons op.